Termenii și condițiile SRSOP

 • Acasă
 • Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI ȘI A PLATFORMEI

I. ACCESUL ÎN http://srsop.ro/

Acest site a fost dezvoltat de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE operează site-ul www.srsop.ro și platforma de membri www.membri.srsop.ro

Website-ul www.srsop.ro aparţine şi este proprietatea Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie și este considerat un website cu informații atât pentru medici cât și pentru pacienți, aparținători, și în general pentru publicul larg.

Accesul în platforma membrilor (www.membri.srsop.ro) se face în mod securizat, prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole, pentru utilizarea de către profesioniști în domeniul sănătății și membri societății.

Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termenii și condițiile de utilizare” prezentate mai jos.

II. CONȚINUTUL www.srsop.ro / www.membri.srsop.ro

 • Utilizarea de către publicul larg și profesioniștii în Domeniul Sănătății
 • Conținutul www.srsop.ro reprezintă informații care sunt disponibile atât publicului larg cât și profesioniștilor în domeniul sănătății. Conținutul platformei membrilor www.membri.srsop.ro este disponibil numai utilizatorilor care au un cont, și este destinat profesioniștilor în domeniul sănătații, membri ai SRSOP.

  Pentru a obtine un cont este necesara completarea formularului de adeziune, realizarea plății cotizației și aprobarea cererii de către Consiliul Director al SRSOP.

  La completarea formularului de adeziune din Platforma SRSOP, utilizatorul a agreat următoarele:

  Utilizatorul este de acord cu statutul Societății, cu drepturile și cu obligațiile stipulate membrilor Societății.

  Acesta reprezintă termenii și condițiile propuse de Societate și trebuie acceptat înainte de accesarea informațiilor destinate profesioniștilor în domeniul sănătații de pe site-ul www.membri.srsop.ro

  Solicitarea unui cont de utilizator, în formularul de adeziune, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare a Platformei reprezintă o acceptare din partea utilizatorului a condițiilor specificate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

 • Înregistrare, parole și responsabilități
 • Înregistrarea pe site-ul www.membri.srsop.ro este permisă doar membrilor SRSOP în baza calității de membru al SOCIETĂȚII. Accesul utilizatorului (Profesionist în Domeniul Sănătății) la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: cursurile online) se realizează în mod securizat prin email și parolă, și este permis doar Utilizatorilor care sunt membri și agrează termenii și condițiile de utilizare a siteului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

  Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm, așadar, că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

  Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul Platforma sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

III. PROPRIETATEA SITE-ULUI ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Aspecte generale
 • Întregul conținut al site-ului WWW.SRSOP.RO este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

  Acest site este deținut și întreținut de către Societate. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site apartin Societății.

  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marca comercială, marca de servicii, logo sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea SRSOP.

  Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site și transferul către alte persoane a licențelor și programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site constituie infracțiune. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

  Toate mărcile și siglele care apar în acest site aparțin posesorilor de drept. În afara cazurilor în care obiectele sunt identificate cu “NEPROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR”, conținutul acestui site aparține SRSOP.

  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu autorizează copierea documentelor și materialelor publicate pe acest site sau folosirea lor în alte scopuri decat cele expres menționate. Este interzisă reproducerea, încorporarea, sau transmiterea, parțială sau totală a conținutului, sub orice formă (tipărit, electronic sau în orice alt format) fără un acord scris din partea SRSOP.

  Fie că este specificat sau nu, mărcile înregistrate, mărcile de servicii sau logo-urile care apar pe acest site sunt proprietatea proprietarilor lor, în drept. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu pretinde proprietatea sau afilierea cu mărcile înregistrate ale unei terțe părți în cazul în care acestea apar pe site.

 • Cursuri, studii de caz, articole, informări, comunicate de presă, altele
 • SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE publică pe Platformă, in zona securizată, cu acces securizat, anumite materiale disponibile pe acest site ca urmare a acordurilor de parteneriat cu diverse entități (societăți, autori, etc). Aceste materiale vor conține notificări de drepturi de autor specifice materialului respectiv. Nicio notificare de acest fel nu va putea fi folosită pentru a conferi în mod direct sau indirect drepturi de orice fel asupra materialelor respective.

  Platforma acordă profesioniștilor în sănătate, care sunt membri ai societatii, accces la conținut de tip Curs online sau Program EMDC publicat în Platformă (care sunt sau nu creditate EMC).

  Accesul la curs sau program EMCD și examenul aferent NU este transferabil! Este interzis accesul la curs, program EMCD sau examen în numele altui utilizator.

  Este obligatorie parcurgerea integrală a cursului sau programului EMCD înaintea începerii examinării online.

  Este interzisă copierea, stocarea, comunicarea sub orice formă a examenului.

  Accesul la examen este asigurat în condițiile stabilite de Colegiul Medical de profil (de exemplu: Colegiul Medicilor din România)

  În cazul în care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE primește o notificare cu privire la existența unor utilizări care nu sunt în conformitate cu termenii și condițiile, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

  Orice acces la conținutul destinat Profesioniștilor în Domeniul Sănătății care încalcă Termenii și condițiile va fi raportat către organizatorul cursului și Colegiului medical de profil.

  Dacă vor exista suspiciuni de fraudare a examenelor, utilizatorii vor fi solicitați să se prezinte pentru re-examinare la sediul Organizatorului de curs.

IV. NICIO RESPONSABILITATE

Acest site este controlat și operat de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu își asumă nicio responsabilitate asupra conținutului materialelor din site.

Materialele de pe acest site sunt proprietatea autorilor lor, așa cum aceștia au declarat și așa cum acestea apar pe acest site.

ACESTE MATERIALE SUNT FURNIZATE ÎN STAREA LOR CURENTĂ, FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII ASUPRA CALITĂȚII DE PROPRIETAR AL MATERIALELOR POSTATE, CONȚINUTULUI MEDICAL, ADECVĂRII LA UN SCOP SPECIFIC. ÎN MOD EXPRES MATERIALELE DIN SITE NU CONFERĂ INFORMAȚII PENTRU MEDICAȚIE SAU AUTOMEDICAȚIE, PENTRU DIAGNOZĂ SAU AUTODIAGNOZĂ.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu oferă garanții asupra acurateții, completitudinii informațiilor, texte sau grafice, link-urilor sau altor elemente conținute în acestea.

Acest website a fost creat pentru furnizarea de informații științifice și de educație medicală pentru profesioniștii care activează în domeniul medical.

Folosirea Platformei se face pe riscul utilizatorului. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu va fi responsabilă pentru nicio pagubă directă sau indirectă, rezultată din culpă sau cu intenție, inclusiv, dar fară a se limita la greșeli de diagnostic, de medicație, pagube materiale, pagube morale, pierderi materiale, de reputație, de imagine sau alte forme de pagube care ar putea rezulta din informațiile de pe acest site.

Informațiile de pe acest site pot fi modificate în timp fară notificare prealabilă și nu reprezintă o promisiune din partea Societății.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu își asumă responsibilitatea pentru infectarea cu viruși ca urmare a accesarii materialelor audio, video sau text de pe acest site.

În nicio împrejurare, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă dumneavoastră sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dumneavoastră sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar daca a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

V. ASPECTE JURIDICE

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fară o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dumneavoastră continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

VI. LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu a revizuit site-urile către care există link-uri din acest site, și nu este responsabilă pentru conținutul paginilor care nu se află pe site sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site./ dinspre acest site.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

VII. LIPSA DE GARANȚIE

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE și angajații/colaboratorii săi nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE și angajații/colaboratorii săi nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care gazduiește acest site.