Politica GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Aspecte generale

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate care vă afectează, vă vom informa și vom iniția măsuri de protecție adecvate.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul WWW.SRSOP.RO se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

2. Categorii de date personale privitoare la dumneavoastră prelucrate:

2.1. Informații furnizate de dumneavoastră

Creare de cont. În scopul menţionat mai sus, sunteţi rugat să completaţi câmpurile prevăzute în această aplicaţie cu următoarele date: nume și prenume, adresă, CNP, e-mail, telefon mobil, profesie, loc de muncă și adresa acestuia inclusiv telefon, specialitatea, grad profesional, cod de parafă, Cod Unic de Identificare Medic.

Conținut furnizat de utilizatori. Funcționalitățile Platformei ar putea permite, in unele sectiuni si in anumite situatii, publicarea de comentarii de catre utilizatori. Dacă alegeți să publicați comentariile Dumneavostră pe Platformă vă supuneți următoarelor reguli de utilizare:

 • Comentariile și întrebările vor fi facute vizibile catre ceilalti utilizatori ai platformei, după moderarea lor de către administratorii site-ului
 • În momentul publicării, comentariul/întrebarea, acesta va fi marcat vizibil cu numele dumneavoastră (pe care l-ați completat la trimiterea formularului de comentarii);
 • După publicarea comentariilor/întrebărilor de către moderator acestea pot fi modificate/șterse numai in anumite conditii, si in acest sens este nevoie sa contactați echipa SRSOP utilizând formularul de contact disponibil pe website.
 • Comentariile sunt moderate într-un termen de pana la 72 de ore lucrătoare de la trimiterea acestora;
 • Comentariul dumneavoastră și orice alte date personale furnizate în acest context vor putea fi raportate ca incidente de farmacovigilență;
 • Dacă răspunsul la un comentariu/întrebare este furnizat de către un medic, acest lucru va fi indicat;
 • Daca nu este specificat in mod expres altfel, toți autorii comentariilor/întrebărilor sunt considerați ca fiind medici;/întrebărilor sunt considerați ca nefiind medici;
 • Este strict interzisă publicarea mesajelor sau pozelor cu conținut dăunător, amenințător, înșelător, defăimător, plin de resentiment, agresiv, rasist, vulgar, denigrant, indecent, insultător, violent, obșcen sau pornografic.
 • Încălcarea politicii privind postarea de comentarii/întrebari pe site atrage după sine blocarea definitivă a respectivului utilizator de la utilizarea comentariilor, încă de la prima abatere;
 • Dacă prin intermediul comentariilor decideți să postați informații care nu sunt provenite din experiențele proprii, trebuie indicată în mod clar sursa informației;
 • Orice comunicare de la utilizatori (altele decât informațiile personale), care sunt acoperite de confidențialitate, sunt tratate ca neconfidențiale și ca nefiind proprietatea acestora. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele din acest site intervin cu întrebări, comentartii, etc. în legatură cu conținutul unui material, aceste informații vor fi considerate ca neconfidențiale și proprietarul acestui site nu va avea niciun fel de obligație legată de aceste informații, având libertatea să le reproducă / utilizeze public și distribuie.
Conținut furnizat de utilizatori pentru înregistrarea lucrărilor la Conferințele si Congresele Societății Române de Strabologie si Oftalmopediatrie

Funcționalitățile Platformei permit înregistrarea lucrărilor în cadrul evenimentelor Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie. Dacă alegeți să înregistrați aceste lucrări pe Platformă vă supuneți următoarelor reguli de utilizare:

Comunicare directă: Dacă ne înregistrați una sau mai multe lucrări prin mijloace electronice, inclusiv site, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE va dobândi informații adiționale cum ar fi nume, adresa de email, telefon, conținutul comunicării, atașamente sau alte informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Date cu privire la lucrarile înregistrate. Toate datele pe care le înregistrați cu privire la lucrări vor deveni proprietatea Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE va recunoaște dreptul de autor tuturor persoanelor specificate ca autori, co-autori. Colectarea acestor date se face pentru evaluarea lucrărilor. Dacă la înregistrarea lucrărilor furnizați date personale ale altor persoane sunteți responsabil pentru obținerea permisiunii acestora cu privire la această înregistrare. Pentru înregistrarea lucrărilor se colectează următoarele date: nume, prenume, grad profesional, email, telefon, titlu universitar, calitatea celui care înregistrează, alți autori (pentru care se colectează aceleași date), rezumatul în limba română, rezumatul în limba engleză al lucrării.

Adrese de email. În diferite locuri în platforma sunt formulare de contact care solicită introducerea unei adrese de email. Colectarea acestei adrese de email pentru utilizatorii neînregistrați este folosită pentru contact ulterior pe problemele pentru care am fost solicitați sau în alte scopuri permise de lege și menționate explicit în prezenta secțiune de Termeni si conditii.

2.2. Informații colectate despre Dumneavoastră ca urmare a utilizarii Platformei

Log-uri, Cookies, tehnologii de trasabilitate. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE ține informații de tip Log pentru a diagnostica eventuale probleme hardware sau software ale serverelor pe care rulează aplicația, pentru a putea face comparații cu rapoartele sumarizante. De asemeni, sunt folosite cookies pentru a livra utilizatorilor conținut specific sau pentru alte scopuri.

În special, dezvoltăm intern capabilități de trasabilitate automată pentru prevenirea fraudării examenelor

Folosirea adreselor IP: O adresă IP (Internet Protocol) este un set de cifre care este alocat în mod automat computerului dumneavoastră atunci când vă logaţi la furnizorul dumneavoastră de internet sau prin reţeaua locală a organizaţiei dumneavoastră (local area network – LAN) sau wide area network (WAN). Serverele de web identifică în mod automat computerul dumneavoastră prin intermediul adresei de IP care vă este alocată în timpul sesiunii dumneavoastră online.

Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică sau alte terţe părţi care acţionează în numele său poate colecta adresele de IP în scopul administrării sistemelor şi pentru a audita utilizarea site-ului său. Vom folosi adresele IP pentru a identifica utilizatorii site-ului nostru atunci când considerăm necesar să instituim complianţa cu termenii de utilizare ai site-ul sau să ne protejăm serviciul, site-ul sau utilizatorii.

Cookies. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE poate plasa un “cookie” în browserul computerului dumneavoastră. Acestea sunt fişiere mici în format text care ne furnizează informaţii despre frecvenţa cu care un utilizator accesează site-ul nostru şi modul în care îl utilizează. Acestea nu conţin informaţii care să conducă la identificarea unei persoane, dar, în cazul în care ne transmiteţi astfel de informaţii, de exemplu înregistrându-vă pe site-ul nostru, este posibil ca acestea să se coreleze cu informaţiile stocate în cookie.

Calendar – Platforma folosește calendarul sistemului pentru a înregistra evenimentele selectate de utilizator.

Informații pe care le primim de la alte Părți

Parteneri: Putem, de asemenea, primi informații publice despre dumneavoastră de la partenerii noștrii și să le combinăm cu informațiile pe care le avem despre dumneavoastră.

Informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE colectează de asemenea informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane în format cumulativ pentru a înregistra date cum ar fi numărul total de vizitatori de pe fiecare pagină a website-ului nostru şi numele de domeniu al furnizorilor de internet al vizitatorilor site-urilor noastre. Folosim aceste informaţii, care rămân în format cumulativ, pentru a înţelege maniera în care vizitatorii utilizează site-urile noastre pentru a le putea aduce îmbunătăţiri. Putem dezvălui aceste informaţii altor terți. ÎN CADRUL ACESTUI PROCES NU SUNT DEZVĂLUITE INFORMAŢII CARE POT CONDUCE LA IDENTIFICAREA UNEI PERSOANE.

  În ce scop folosim informatiile dumneavoastră

 • Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza în scopul participării dumneavoastră la traininguri, conferințe, în vederea formării profesionale continue pentru cadre medicale și farmaciști și în vederea informării dumneavoastră cu privire la aspecte legate de calitatea de cadru medical sau farmacist.
 • Pentru a confirma și verifica calitatea dumneavoastră de Profesionist în Domeniul Sănătății
 • Pentru a raporta incidente de farmacovigilență
 • Pentru a realiza și menține serviciile oferite
 • Pentru a îmbunătăți, personaliza și extinde serviciile
 • Pentru a înțelege și a analiza felul în care dumneavoastră folosiți serviciile
 • Pentru a dezvolta produse și servicii noi
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră privind noutățile, privind serviciile sau în scop de marketing și promovare
 • Trimiterea de mesaje și notificări de tip push
 • Evaluarea de lucrări în cadrul evenimentelor Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie
 • Identificarea încercărilor de fraudare, în special fraudarea examinărilor online
 • Pentru a asigura complianța cu termenii și condițiile sau alte drepturi legale sau în conformitate cu legile sau la cererea agențiilor guvernamentele sau a judecătorilor.

Suplimentar celor de mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități. Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie și WWW.SRSOP.RO în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate.

Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor.

La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Destinatarii datelor personale privitoare la dumneavoastră:

Informaţiile furnizate de dumneavoastră vor fi putea fi transferate catre:

 • Membrii Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie
 • Organizatorul / Operatorul trainingului sau conferinței, de entitățile abilitate să administreze diplomele. Informațiile vor putea fi transmise către organizatorii Conferințelor sau cursurilor și către Colegiul Medicilor.
 • Societăţi farmaceutice care operează în România.
 • Furnizori de servicii. Am putea transfera informațiile dumneavoastră către furnizori de servicii care execută aceste servicii în numele nostru cum ar fi (Intercom, Campaign Monitor, Monitive, Mailchimp, Google Analytics, Facebook, Hotjar etc)
 • Reclama. Colaborăm cu parteneri de marketing third party pentru a afișa reclamele care credem că v-ar interesa. Acești parteneri ar putea să seteze și acceseze propriile cookies, pixel tags, și alte tehnologii similare asupra serviciilor noastre și ar putea să colecteze de-a lungul timpului sau să aibă acces asupra informațiilor referitoare la dumneavoastră prin intermediul diverselor servicii online
 • Partnereri. De asemenea, transferăm informații privind utilizatorii către parteneri pentru a primi informații publice adiționale disponibile despre dumneavoastră.
 • Analytics. Folosim servicii de analytcs cum ar fi Google Analytics. Google Analytics folosește cookies pentru a colecta informații care nu pot duce la identificarea unei persoane. Google oferă opțiuni suplimentare privind colectarea de date și cookies aici http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Transferurile de business. Informațiile ar putea fi dezvăluite sau transferate către orice potențial cumpărător/cumpărători al activelor firmei Societatea Română de Strabologie si Oftalmopediatrie sau alte tranzacții simlare.
 • Conform cerințelor legale. Informațiile pot fi dezvăluite organelor judiciare sau administrative competente, în virtutea aplicării unor acte normative care face ca dezvăluirea să fie legală.
 • Cu acordul dumneavoastră.

Putem transfera datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră.

În acest sens, Societatea Română de Strabologie și Oftalmopediatrie se obligă să asigure constant un nivel corespunzător de protecţie a datelor cu caracter personal, respectând prevederile legale precum și măsurile de securitate aplicabile.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Publicăm date cu caracter personal ale persoanelor care le fac publice în mod manifest.

Transmitem invitații la evenimentele științifice organizate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE și societățile afiliate acestora sau cu care colaborează în mod tradițional.

Transmitem către organele profesiei de medic informări cu privire la participarea medicilor la evenimentele organizate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STRABOLOGIE ȘI OFTALMOPEDIATRIE și partenerii săi, accesarea resurselor de documentare, utilizare a datelor cu caracter personal fără de care acordarea punctelor de pregătire profesională pentru medici ar fi imposibilă.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre, cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, inclusiv la adresa srsop@srsop.ro. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Pentru exercitarea oricăruia din drepturile dumneavoastră mai sus indicate, puteți să vă adresaţi și cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Societatea Română de Strabologie și Oftalmopediatrie Adresa B-dul Mărășești nr. 15, sector 4, București, România, Tel: 0773705623

Situații speciale
Utilizatori înregistrați

Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe WWW.SRSOP.RO și/sau subdomeniile WWW.SRSOP.RO. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. După încetarea raporturilor dintre noi, ștergem conturile și totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.

Foto-video

Imaginile profesioniștilor pe care le afișăm provin de la aceștia sau ilustrează evenimente publice la care au participat.

Pagini Facebook

Având în vedere că administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate WWW.SRSOP.RO este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail SRSOP@SRSOP.RO sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Data ultimei actualizări: 14.11.2022